Laman Utama  //  Info Kolej Objektif Jabatan

Objektif Jabatan

 

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada tuhan.  Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

110500
Hari iniHari ini38
SemalamSemalam275
Minggu iniMinggu ini1425
Bulan iniBulan ini9170
Tertinggi 02-10-2020 : 677