Laman Utama  //  Jabatan Pengurusan Pelajar Hal Ehwal Pelajar
ngimg0
 
 
 
Unit HEP adalah merupakan salah satu unit sokongan kepada perkembangan akademik dan sahsiah pelajar. Ia adalah penting dalam memastikan para pelajar disokong dari segi emosi, intelek, jasmani dan rohaninya sesuai dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan
yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

 

110535
Hari iniHari ini104
SemalamSemalam282
Minggu iniMinggu ini1773
Bulan iniBulan ini104
Tertinggi 02-10-2020 : 677