Laman Utama  //  Pensyarah

ngimg0

 

Maklmuat Staf Unit Kemahiran Dinamika

 

Dr. Usang a/k Ngrambang

 • Doktor Falsafah Pengurusan Pendidikan, UMS.
 • Sarjana  Pengurusan Pendidikan, UMS.
 • Sarjana Muda Sains Sosial, UNIMAS.
 • Diploma Pendidikan KPLI(Pengajian Melayu) KPP

Haslinda Radzali

 • Sarjana Komunikasi Korporat, UPM.
 • Sarjana Muda Sebaran Am (Kepujian) (Periklanan), UiTM Shah Alam.
 • Diploma Pendidikan KPLI(B.Inggeris), MPPPP

M.T. Azar Azahir Shamsuddin

 • Sarjana Muda (Kepujian) Kesusasteraan Melayu, USM
 • Sijil Guru

Aizamin Abd. Aziz

 • Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sejarah, USM
 • Diploma Perguruan Khas
 • Diploma Pengurusan Akademik
 • Sijil Perguruan Asas

Nanda Kumar A/L Damodaran

 • Sarjana Psikologi Pendidikan, USM.
 • Sarjana Muda Pendidikan, UPM.