Laman Utama  //  Info Kolej Objektif Jabatan

Objektif Jabatan

 

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada tuhan.  Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

112565
Hari iniHari ini3
SemalamSemalam315
Minggu iniMinggu ini976
Bulan iniBulan ini5316
Tertinggi 02-25-2020 : 586