Laman Utama  //  Jabatan Pengurusan Pelajar Hal Ehwal Pelajar
ngimg0
 
 
 
Unit HEP adalah merupakan salah satu unit sokongan kepada perkembangan akademik dan sahsiah pelajar. Ia adalah penting dalam memastikan para pelajar disokong dari segi emosi, intelek, jasmani dan rohaninya sesuai dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan
yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

 

112564
Hari iniHari ini308
SemalamSemalam293
Minggu iniMinggu ini966
Bulan iniBulan ini5306
Tertinggi 02-25-2020 : 586